ICON dangerous

חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים זקוקים לזוג ידיים בטוחות. רוזנטל לוגיסטיקה הינה החברה המנוסה ביותר בארץ בתחום של הובלת מטענים מסוכנים. כמובילה בשוק, תוכל להיות בטוח שהחומרים המסוכנים שאתה שולח יגיעו אל יעדם בבטחה.

אנו מקיימים את כל התקנות הנוגעות להובלת מוצרים מסוכנים לרבות:

  • תקנות יאט"א (ארגון חברות התעופה הבינלאומי)—חלות על כל המדינות הפועלות בהתאם לתקנות ICAO (הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית) וכל חברת תעופה שחלות עליה תקנות יאט"א.
  • תקנות ADR (אמנה אירופאית בעניין הובלת מטענים מסוכנים בדרכים)- החלות על כל המדינות שאימצו את אמנת ADR בחוק, וכן הנחיות האיחוד האירופאי באירופה.
  • תקנות IMDG (אמנה בינלאומית בעניין הובלה ימית של מטענים מסוכנים).

כל האמור תורם לשינוע בטיחותי בכל שלב מאריזה ועד הצמדת תוויות. כמו-כן, אנו עובדים אך ורק עם שותפים המסוגלים לפעול בהתאם לאותן דרישות גבוהות.

לא כל סוג של סחורה מסוכנת ניתנת לזיהוי בקלות. עובדינו המיומנים ייעצו לך בקשר לכל דרישה הנוגעת למטען שלך, כדי שתהיה בטוח שהוא עונה לדרישות. 

מחפשים פתרונות עבור הובלה ו/או שילוח בינלאומי?
נגישות
יצירת קשר
close slider

צור קשר

Contact Us